Ankara Kalesi Mimarisi

Ankara kalesi uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Ankara kalesi 2. yüz yıla kadar olan bölüme kadar izleri tüm hatları ile göstermektedir.

Ankara Kalesi Mimarisi
Ankara Kalesi Mimarisi

Her dönemin izini ayrı ayrı gösteren Ankara Kalesi surları ve duvarları, uzun yıllar boyunca savunma istila alanı olmaktan uzak kalmış bir yerdir. Hiç bir şekilde uzun yıllar boyunca savaşlara maruz kalmadığı için tüm alanları kısmi yada insan tahribatından uzak kaldığı alan izleri ile dönem izleri belli olmaktadır.

Kale 1073 yılına kadar, galatyalılardan Romalılar, Romalılardan Persliler, Perslilerden, Bizanslılar almıştır. Kaleyi ilk geliştirip dış surları büyüten yine Bizanslılar olmuştur. 1073 yılında kaleyi, Selçuklular ele geçirmiş ve geliştirmeye uğraşmışlardır.

Haçlı seferlerinde 1101 yılında Selçukluların elinden çıkmış, 1227 yılında yeninden Selçuklular ele geçirmiştir. 1. Alaeddin tarafından onarılmış ve yaklaşık olarak son hallerini alması sağlamıştır. Kavalalı paşa tarafından Osmanlı döneminde iç kale ile dış kale onarılmış ve dış kale surları genişletilmiştir.

Ankara Kalesi Mimarisi

Ankara Kalesi ve Yerleşimi

Ankara kalesi, Ankara’nın Altındağ ilçesinin tüm Ankara’ya hakim bir noktasında bulunmaktadır. Kalenin mimari özellikleri bakımından bir iç kale surları ve kapıları mevcutken birde dış kale duvarları ve surları bulunmaktadır. Bu durum karşısında da kalenin geniş bir alana yayılmasının yanında eski Ankara ve şehrin yerleşim yeri olarak seçilen alan bu kısımlar içinde yer almaktadır.

Ankara Kalesi Mimarisi
Ankara Kalesi Mimarisi

Ankara kalesi içerisinde bir çok devlet ve millete yaşam alanı oluştururken, en az istila edilen kalelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mimari Detayları

Kale toplamda iki alandan oluşmaktadır. Bir iç kale ve dış kale olarak iki alana sahip bir kale sistemi oluşturmaktadır.

Ankara Kalesi Mimarisi
Ankara Kalesi Mimarisi

Kalenin tarihi başlangıcı Galyalılara dayanmaktadır. Kalenin yerden yüksekliği 110m dir.

Tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşur.

Dış kalenin 20’ye yakın kulesi vardır.

Ankara Kalesi Mimarisi
Ankara Kalesi Mimarisi

Dış kale eski Ankara şehrini çevirir. İç kale yaklaşık 43.000 m²’lik bir yer kaplar. 14–16 m yüksekliğindeki duvarların üstünde çoğu 5 köşeli 42 kule vardır.

Dış surları kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 350 m, batı-doğu doğrultusunda ise 180 m. boyunca uzanır. İç kalenin güney ve batı duvarları bir dik açı oluşturur. Doğu duvarı tepenin girinti çıkıntılarını izler. Kuzey yamaç ise farklı tekniklerle yapılmış duvarlarla korunur.

Ankara Kalesi Mimarisi
Ankara Kalesi Mimarisi

Dış surları kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 350 m, batı-doğu doğrultusunda ise 180 m. boyunca uzanır. İç kalenin güney ve batı duvarları bir dik açı oluşturur. Doğu duvarı tepenin girinti çıkıntılarını izler. Kuzey yamaç ise farklı tekniklerle yapılmış duvarlarla korunur.

İç kale bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

https://www.facebook.com/santiye.adamhttps://santiyegunlugu.xyz/

https://santiyegunlugu.xyz/