YARDIMCI PROJELER

ASANSÖR İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASANSÖR İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Asansör işleri teknik şartnamesi, yapılarda kullanılan ve kullanıma ilişkin kuralların olduğu asansör işleri teknik şartnamesi ile ilgili sizlere hem proje hem de teknik şartname kurallarını paylaşacağız.

Asansörler yapıların kullanım alanlarına göre özel çalışma ve sistemler ile yapılırken aynı zaman da belirlenen mevzuatlara göre teknik şartnamelerine uygun olarak yapılmaları gerekir.

Teknik şartnamenin açıklı anlatımlarını yapacağız.

ASANSÖR KABİN ÇALIŞMALARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAHRİK SİSTEMİ

Elektrikli Asansörler

Dişlisiz, ACVF – Kapalı Çevrim Frekans Kontrolllü, Kademesiz hız ayarlı tahrik ünitesi altında bulunan bir asansör çok düzgün ve hassas hareket sağlamak için bu hız eğrisinde kalarak, yükten bağımsız olarak bütün seyirlerini yapmalıdır. Cebri havalandırma gerektirmemelidir. Maksimum motor performansı elde etmek için tahrik motoruna gelen voltaj ve frekans değiştirilebilmelidir.

Çalıştırmayı geliştirmek ve duyulan gürültüyü azaltabilmek için tahrik motoruna giren güç reaktör tarafından düzeltilmelidir. Tahrik motoru miline takılı optik bir dijital kodlayıcı normal bir kare dalga oluşturmalıdır. Seyir yönü, hızı ve mesafe kodlayıcı tarafından hız kumanda ünitesi ile birlikte tespit edilmeli toplam pozitif hareket kontrölü sağlanabilmelidir.

Durma hassasiyeti, kabinin yüklenmesinden veya boşaltılmasından önce en fazla ± 5 mm olacaktır. Kabin elektriki olarak durdurulmadıkça ve sıfır hızda olmadıkça mekanik fren devreye girmeyecektir.

Makine ve teçhizat +5˚C ile +40˚C arası çevre ısı aralığında tam yükte randımanlı bir şekilde çalışabilmelidir.

Tahrik motoru miline akuple edilmiş tahrik hızını direkt ölçen hız ölçme sistemi (tako / encoder) bulunmalıdır. Bu cihaz çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde dayanıklı imal edilmelidir.

Hızı 1,0 m/s’ ye kadar olan asansör motorları saatte 120 kalkış (s/h)’ a haiz olmalıdır.

ASANSÖR KABİN ÇALIŞMALARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HIZ REGÜLATÖRÜ

Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilmelidir. Regülatörün dönüş hızı normal çalışmadaki dönüş hızının 1.4 katına çıktığında sistem kilitlenip ve artık dönmemelidir. Bu olay mekanik bir kilitleme şeklinde yapılmalıdır. Bu kilidin açılıp normal duruma getirilmesi makine dairesinde elle yapılacak bir müdahele ile ancak mümkün olmalıdır. Mekanik kilitleme esnasında asansörün kumanda elektriğini kesmek üzere ayrıca bir kontaktör faaliyete geçirilmelidir.

Hız regülatörün halatının dönüşünü sağlamak ve halatın regülatör tekerlek kanalında patinaj yapmasını önleyecek gerginliği verebilmek için kuyu dibine konulacak olan alt tekerlek bir noktadan yataklanmış ve yukarı aşağı hareket edebilir özellikte olmalıdır.

Hız regülatör halatı iki uçtan birbirine bağlanmış tek halattan müteşekkil kapalı bir devre olmalıdır. Birleşim noktasındaki çözülme mukavemeti halatın kopma mukavemetinden büyük olmalıdır. Halat regülatör tekerleği ile alt tekerlek arasına gerilmiş olarak monte edilmelidir. Ve bir noktadan kabin arkasındaki yakalama emniyet düzeni koluna bağlanmış olmalıdır.

Halatın tekerlek üzerindeki sürtme kuvveti öyle hesap edilmelidirki yakalama emniyet düzeni kolunun hareketi için gerekli kuvvet, regülatör halatının yakalama emniyet düzenini patinaj yapmadan çalıştırabilsin.

KABİN RAYLARI

Özellikler

Kabin rayları asansör kabininde en ufak bir sarsıntı, sallantı, titreşim ve sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte çok iyi imal edilmiş olmalıdır. Raylar DIN 15311 normuna uygun St 37 K malzemeden sertleştirilmiş soğuk çekme yöntemi ile imal edilmelidir. Bilhassa rayın çalışma yüzeyleri en ufak bir bozukluğa haiz olmamalıdır.

Tespit Şekli

Rayların birleşme noktalarında intibakı iyi sağlayacak ve raydan raya geçişte çıkıntı olmasını önlemek için, rayları merkezlemek üzere rayların ek yerlerinde erkek ve dişi merkezlemeler olmalıdır. Bu merkezlemelerin sıhhatli olması için erkek kısmının toleransı 0.06 mm’yi geçmemelidir. İki ray birleşim noktalarında bir ara parça ile birbirine cıvata, somun ve yaylı rondela ile bağlanmalıdır. Ray ek yerleri karşılıklı raylarda kesinlikle aynı seviyede yapılamayacaktır.

. Rayın deforme olması önlenmelidir. Bu nedenle kaymayı kolaylaştırmak için ray tırnakları yaylanabilir  özellikte ve kaymayı temin için ray ile ray tırnakları ve mesnetler arası montaj esnasında mutlaka yağlanmalıdır.

Ray Ebadi Ve Hesap Şekli

Kullanılacak ‘T’ tipi raylar TSE 10922 ve EN 81 standartlarında belirtildiği gibi yapılacak mukavemet hesapları doğrultusunda uygun boyutlarda seçilmelidir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye zemine oturan raylarda flambaja göre hesap yapılarak ve kesit tayin edilmelidir. Hesaplar kayma yatak fren tip emniyet düzenine göre yapılmalıdır.

Kabin ray kesidi 89*62*15.88 mm ebadından küçük olmamalıdır.

ASANSÖR KABİN ÇALIŞMALARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/