BAĞDAT KÖŞKÜ

Bağdat köşkü, köşklerin için de en iyi korunmuş ve korunarak 2020 yılına kadar gelmiş en eşsiz mimari köşk özelliklerindendir. Bağdat Köşkü, İstanbul da Topkapı sarayının içerisinde bulunmaktadır.

Topkapı sarayının içinde bulunan Bağdat köşkü, IV. Murat tarafından yaptırılmıştır. Yapı 1638 yılında yapılmıştır. Köşk adını, Safeviler’den Bağdat’ın alınmasının ardından fethedilmesinin hatırası olarak aldı.

Devrin mimar başlarından olan, Hasan Ağa tarafından yapılmıştır. Ayrıca bir iddiada mimarının Kasım Ağa olduğu düşünülmektedir.

BAĞDAT KÖŞKÜ
BAĞDAT KÖŞKÜ

Köşk Türk köşk örneklerinin en eşsiz mimari ve barçalarındandır. Yapıldığı yıldan bu yana ayakta kalması da çok önemlidir. Eşsiz mimari özelliği ve mimari detayları bakımından, mutlaka görülmesi gereken ve projesi incelenmesi gereken mimari projelerdendir. Devrin mimarisi ve gelecek yüz yıl mimari projelerine ışık tutması bakımından çok önemlidir.

Yapıldığı yıllarda da köşk yapıları içinde tek bir yapı olarak da görüle bilir. Mimari projeler bakımından köşk ve projeleri bakımından farklılığı, geçmiş dönem köşk projelerinden dolayı tek olması da dikkat çekmektedir.

Topkapı Sarayı manzumesinin en güzel ve ilk şekli bozulmaksızın günümüze kadar gelmiş eşsiz parçalardan olması Bağdat Köşkü Türk köşk mimarisinin şaheserlerinden biri olarak günümüze kadar gelmiştir.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

BAĞDAT KÖŞKÜ
BAĞDAT KÖŞKÜ

Köşk ana mekânı dört tarafında çıkıntılar olan bir sekizgen biçiminde projelendirilmiş ve tasarlanmıştır. Dikdörtgen çıkıntılar birer sivri kemerli eyvan şeklinde orta mekâna açılırlar, bu açıklık mimari açıdan yapıya farklı bir detay sağlamıştır.

Yapının tam orta noktasında ve mekânın ortasını bir aydınlık feneri olan kurşun kaplı bir kubbe örtmektedir. Bazı eski resimlerde Bağdat Köşkü’nün orta kısmında Batı üslubunda bir masa, hücrelerden birinin içinde ise bir kanepe görülmüştür. Diğer dönemde ise hücrelerin kaldırılarak içlerine sedirler konulmuştur, masanın yerine de Fransa kralının hediyesi olduğu söylenen bir özel tasarım gümüş mangal konulmuştur.

Eksi bir resimde kubbenin tam ortasına denk gelecek yerinde bir cam fanusun sarktığı sonraki yıllarda da bunun yerine altından oymalı bir top asılmıştır.

Klasik devir Türk sanatının en muhteşem eserlerinden olan Köşk, mimarisi bakımından eski Türk yapı geleneği bakımından değişik bir uygulama yapılmış yapılarındandır.

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/