BATARDOLAR

Batardolar, ırmak, göl, deniz gibi su kenarlarında ya da su seviyesinin altında kazı yapıla bilmesi için uygulanan tahkimlere Batardolar denir.


Nehir ve deniz suları, temel çukurundan bataardolar yardımı ile uzak tutulur. Batardoların kron denilen başlıkları su seviyesinin yaklaşık olarak 30-50cm yukarısında tutulur. Batardolar beklenen su seviyesinin en üst kısmında inşa edilirler. Batardoların inşası ile nehir yatağı daralır ve su seviyesi kabarır. Bundan dolayı da su Batardoların arasından hızlı akar ve zemin oyulur.

batardolar
batardolar


Batardolar genel olarak barajlarda kullanılır. Batardoların amacı su kenarlarında veya suyun altında kazı yapılabilmesi için yapılır. Amaç suyun kazı alanına girmesinin engellenmesidir. Batardolar sayesinde su inşaat alanına girmez ve çalışmalar yapılabilir.
Şartanameler olarak DSİ’nin belirlemiş olduğu şartnameler esas alınarak yapılır. Şartnameye göre zorunlu veya karışık dolgu tipinde olmalıdır.

batardolar
batardolar ne demek


BATARDOLAR YAPIM MALZEMELERİNE GÖRE DÖRDE AYRILIRLAR


AHŞAP BATARDO


Su derinliğinin 200 cm’ e kadar olan kısımlarında ahşap batardo kullanılır. Basit batardo şekli ahşap palplanş uygulamasının meyilli olarak yapılmasına benzer. Suyun kazı yapılan alan sızmasını engellemek için su ile temas eden yüzeyine kil veya silisli kil yığıla bilir.


Ahşap palplanş için en uygun malzeme köknar ağacının taze olanıdır. Kuru kereste zemin ile temasa geçmesi durumunda ıslaklık ve nemlilik ile çürümeye neden olur.


TOPRAK BATARDO


Sakin akarsularda yapılırlar. %30-40 silisli, kumlu, kil ve lem gibi taneli toprak kullanılara, kuruda inşa edilmek şartı ile istenilen yükseklikte yapılabilmektedir. Suyun bozmayacağı, suda kolay dağılmayacağı özellikteki kil gibi malzemeler ve tabakalar halinde ve tokmakla sıkıştırılak yığılırlar.


ÇELİK BATARDO


Genel olarak suyun çok olması ve sert olması durumunda uygulanır. Dayanımı daha fazla olmasından dolayı. Yapılışları aynen ahşap BATARDO ile aynıdır. Ancak burada kullanılan destek dikmeleri çelik profillerden yapılır.


BETON VE BETONARME BATARDO


Zemine kazık çakılmasının mümkün olmadığı, taşlık kayalık alanlarda uygulanırlar. Burada uygulanacak çalışmalarda Batardo sürekli kalacak ise bu sistem uygulanır. Beton veya içerisine donatı yerleştirilerek aynen betonarme istinat duvarları gibi yapılırlar.


Diğer makaleler, ders notları ve çalışmalar için aşağıda bulunan linkleri tıklayınız.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.adam