Duvarlar ve Proje Detaylarıyla Yapımı

Duvarlar ve proje detaylarıyla yapımı ve yapım teknikleri. Duvarlar ve proje detaylarıyla yapımı, yapım teknikleri, kuralları, duvarları nasıl imalat ettiğimiz ile ilgili projeli bir şekilde yapım detayları. Bu detaylar ile sizlere duvar örme, yapma ve duvarları projelerine göre üretme şekillerini anlatacağız.

DUVARLAR

Duvarlar mekanlarımızı sınırlayan, bölen ve düşey elemanlardır. Bazı alanları sınırlarken bazı alanları da kendi içinde taşıyıcı olarak kullanmaktayız. Duvar projelerini ve kullanım alanlarını kendi içinden sınırlarken her yapımı tiplere göre farklılıklar gösterir.

Taşıyıcı ve bölücü duvarlar vardır. Bunlar kendi içlerinde de ayrılırken her birinin de ayrı ayrı yapım teknikleri vardır..

Taş Duvarlar Yapım Teknikleri

TAŞ DUVAR YAPIM TEKNİKLERİ

 • İlk önce proje aşamasında başlanır, proje aşamasında örülecek duvarın detayları çizilmeli ve bu detaylar doğrultusunda, duvar tipinin örülmesine karar verilmelidir.
 • Genel olarak yapılacak tüm taş duvarlar örülürken harç kullanılmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Hazır harç dökmekten ziyade en önemli unsur, elde yapılan ve bekletilen harcın kullanılmasıdır. Hazır harç istenilen çalışmayı ve karışıma olan direnci azaltır.
 • Kesme taş duvarlar örülürken mesafe ve yükseklik kavramı önemlidir. Taş duvarların görüntü açısından bir bütünlük sağlayabilmesi için taşlar kesilerek uygulanır veya düz yüzeylerinde olan detaylar dikkate alınarak yapılır.
 • Moloz taş duvarlar örülürken dağınık bir görüntüsü vardır. Genellikle altyapı oluşturmak için tercih edilen duvar tiplerinden birisi olduğundan dolayı kaba taş taban taşı olarak kullanılabilir.
 • Harç üzerine taş oturtarak taşın kaplama yoluna göre detaylandırılarak yapılması sağlanır. Bu sayede harcın doğru ve düzgün yapılması sağlanır.
 • Her bir taşın detaylandırılması ve düzgün bir şekilde yapılması için harcın düzgün duvarlarını görmek için yönleri ve kullanım şekilleri belirlenir bu durumda çok önemlidir.

TUĞLA DUVAR YAPIM TEKNİKLERİ

Tuğla Duvar Yapım Kuralları
 • Kullanılacak tuğlalar düzgün şekilli ve üzeri temiz olmalıdırlar. Bu duruma göre tuğlalar dizilmeli ve dizilimlerinde de temiz olduklarına dikkat ediniz.
 • Tuğlalar, harcın suyunu emmemesi için duvar yapımına başlamadan önce su ile iyice ıslatılır.
 • Duvarlarda kireç veya çimento harcı ile takviyeli veya melez harçlar kullanılabilir.
 • Duvarlarda dik derz 10 mm, yatay derzler ise 12 mm kalınlıkta yapılır.
 • Örgüye duvarın iki ucundan başlanır, arada kalan kısım örülerek doldurulur. İki ucu teşkil eden tabakalar su terazisi yardımıyla yatay tabakalar teşkil edecek şekilde ip çekilerek örülür.
 • Üst üste konulan iki sıranın dik derzleri duvarın hiçbir yerinde aynı doğrultuya getirilmemeli, duvarın örgüsüne göre çeyrek veya yarım tuğla kaydırılmalı bağlantı sağlanmalıdır.
 • Duvarın yüzeyinde aynı dizi ile benzer şekilde yapılan tek sıraların dik derzleri aynı hizada bulundurulmalıdır.
 • Sonradan sıvanacak duvar yüzeylerinde görünür derz yüzeyleri mala ile perdahlanıp kaygan hâle getirilmemelidir.
 • Köşede birleşme, dik saplanma ve dik kesiştirme gibi durumlarda duvarlar mümkünse beraber örülmelidir. Şayet eş zamanlı örme yapılamayacaksa kesişen veya saplanan duvar için duvar dişleri bırakılmalıdır.
 • Derz kalınlıklarının artması duvarın basınç dayanımını azalttığından, mümkün olduğunca ince derz bırakılmalıdır.
 • Duvarlarda sonradan tesisat boruları için kanal açılacak ise kanal açma da murç, kullanılmamalı. Kanal açma makinesi kullanılmalıdır. Açılacak kanalın genişliği üstteki duvarın kalınlığından fazla olmamalıdır. Kalınlığı 19 cm olan duvarlarda kanal genişliği 2 cm, 28 cm olanlarda ise 5 cm’yi geçmemelidir.
 • Hava sıcaklığının düşüklüğü nedeniyle don olayı olursa duvar örerken özel önlemler alınmalıdır. Dona maruz kalan yerlerde çimento harcı kullanılmalıdır.
 • Delik alanı %35’inden fazla olan tuğlalara çok delikli tuğla denir. Taşıyıcı duvarlarda çok delikli, yatay delikli ve basınç dayanımı 50 kg/cm² den düşük tuğlalar kullanılmalıdır.

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/