Düzen Detay ve Çizimleri

Düzen detay ve çizimleri ile ilgili bir makale, düzen detay ve çizimleri ile ilgilide bir dwg dosyası paylaşmak istedik. Hem düzenlerin neler olduğunu görürken hem de teknik detaylarına ulaşma şansınız olacak bir çalışma.

Çalışma detaylarında, düzenlerin tanımları, düzenlerin çizimleri ve düzenlerin dwg dosyalarını her başlık altında tek tek paylaşacağız.

Bu düzenleri aynı zamanda mimari düzenler olarak da tanımlamak gerekir. Çünkü her biri mimarlık tarihinin başlangıcı gibidir. Bu yüzden her mimar ve tasarımcı için düzenler bir tasarımın başlangıcı olma ilhamı ile doludur.

Sırası ile düzenleri incelersek.

DOR DÜZENİ

Yüksekliği (başkent dahil) yalnızca yaklaşık dört ila sekiz alt çap ölçen, hafifçe sivriltilmiş bir sütun ile karakterize edilir. Dor düzeninin Yunan formlarının bireysel bir temeli yoktur. Ancak Dor’un sonraki formlarına sıklıkla geleneksel bir kaide ve torus tabanı verilir. Dorik şaft, 20 sığ yiv ile kanallıdır. Basit bir boyunluktan oluşur; yayılan, dışbükey bir ekinus; ve kare bir abaküs. Dor saçakğının friz bölümü belirgindir. Her biri oluklarla ayrılmış üç dikey şeritten oluşan birimlerdir. Dor düzeninin Roma formları daha küçük oranlara sahiptir ve Yunan meslektaşlarından daha hafif ve daha zarif görünür.

Dor Düzen dwg çizimlerini indirmek için lütfen aşağıda bulunan linki tıklayınız

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İYON DÜZENİ

Dor düzeninden farklı bir düzen olarak karşımıza çıkıyor. Ekinusun kendisi bir yumurta ve ok motifi ile oyulmuştur . Tüm İyon düzeninin yüksekliği – sütun, taban, saçak – dokuz alt çaptır. Sütunun tabanı, bir scotia ile ayrılmış iki tori (dışbükey pervaz) içerir. Sekiz alt çap yüksekliğinde olan şaft 24 yivlidir. Saçaklık üzerinde, arşitrav genellikle üç kademeli fasiyadan (bantlardan) oluşur. Friz, Dor triglifinden ve metopundan yoksundur ve bu nedenle bu alan, figür grupları gibi kesintisiz bir oyma süsleme şeritleri ile oluşmaktadır.

İyon Düzen dwg çizimlerini indirmek için lütfen aşağıda bulunan linki tıklayınız.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KORİNT DÜZENİ

Beş düzen içinde en zarif olanıdır. Ayırt edici özelliği, iki sıralı stilize akantus yaprağı ve dört parşömen ile oyulmuş çarpıcı sütundur. Sütunun 24 keskin kenarlı oluğu vardır, sütun ise 10 çap yüksekliğindedir.

Korint Düzen dwg çizimlerini indirmek için lütfen aşağıda bulunan linki tıklayınız.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOSKANA DÜZENİ

Dor’un Roma uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Toskana’nın yivsiz bir şaftı ve basit bir ekinüs-abaküs başlığı vardır. Orantı ve profil bakımından Roma Doruna benzer, ancak çok daha sadedir. Sütun yedi çap yüksekliğindedir. 

Toskana Düzen dwg çizimlerini indirmek için lütfen aşağıda bulunan linki tıklayınız.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/