DÜZENLER

Düzenler mimari tasarımlar yapan bir çok kişiyi ilgilendirir. Düzenler, yapıların işlevi ve tasarımların da dikkat etmemiz gereken yapısal düzen veya düzenler toplumunun başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir.

Belli bir yapının veya ürünün tasarımda bulunacaksak, bu yapılar veya ürünlerin belli bir düzen içerisinde olması şarttır. Projelerimiz içerisinde belirtilen tüm kurgularının ve detaylarının bir uyum içerisinde birbirini tamamlaması gerekir. Buda bizim tasarımsal ve yapısal düzenlerimiz işaret eder.

Eski dönem roma ve yunan yapılarının en önemli özellikleri ve mimari de bizlerin sürekli araştırdığı durum bu olsa gerek gerek düzenler, düzenler bir toplumun olmazsa olmazlarıdır. Bu düzenlerin düzgün yapılması ve belli mimari detaylar, sıralama izlemesi de buradan gelse gerek. Mimari yapıların Anadolu ve Avrupa da şekillenmesinin en önemli tanıkları düzenler olsa gerek.

Roma mimarisi makalemizi ve projelerimizi mutlaka okuyunuz.

Düzen çalışmalarımızı ve makalelerimizi bulabilmeniz açısından sizler için hem çizim hem de tasarımın nasıl olması gerektiğine dair paylaşımlarda bulunduk.

Antik roma yapıları hakkında paylaşımlarımıza baktınız mı?

DÜZENLER, NEDEN DÜZEN?

Düzenler bir yapının mimari sıralamasının, mimari estetiğinin ve mimarlık tarihinin anlaşılmasının en önemli unsurlarından birisidir. Kimler ne kadar bu düzenlere hakim ve projelerinde araştırmalar yapıyor. Bu kusum tartışılmalıdır. Ama önemli bir konu varsa bilinsin ki dünya mimarisi bu düzenler sayesinde şekillendi ve şekil aldı. Mimarlık tarihinin en önemli olaylarından birisi ve günümüz yapılarına ulaşılmasında en önemli unsurlardan birisi düzenlerin dikkate alınarak yapılması ve tasarlanmasıdır.

Bir mimarlık tarihi eğitimi aldığınızda aslında bizlere anlatılmak istenen o dönemin ve çağın renklerini yakalamak olsa gerek. Tarih bir araştırma ve kurulum gibidir. Üst üste bilgiler ışığında bizlere daha kapsamlı ve tasarımsal bir yapının ortaya çıkmasını sağlar.

Bu gün ayasofyanın olması ve yapılması benim şahsi düşüncem, Mimar Sinanın‘da yapılarında bu düzenler sayesinde ilerlediğinin yegane kanıtıdır. Bir tasarım bir sonraki tasarımı getirir. Bir mimari proje de bir sonraki tasarımın aynasıdır. Bunun için ben şahsen herkesin düzenler ve mimari düzenler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olması, gerekli araştırmaları ve proje çalışmalarını yapmasını önermekten başka elimden bir şey gelmez. Nasıl mimarlık sanat tarihi ile ilişkili ise yapılarda kullanılan her bir durumda, o kadar önemlidir.

Sunumlarını yapacağımız projelerin sunum sırasında ve onay aşamasında akıcı bir şekilde anlatımlarını yapabilmek için, sunumlarımız bir düzen içerisinde olmalı. Düzen tüm tasarımlar için gereklidir. Şimdi anlaşılacağı gibi düzen ardı ardına birbirini tamamlayan bir uyumdur. Bu uyumsuzluk olduğu zaman hem yapılarımız hem de projelerimiz anlaşılmaz bir durum alır.

ÇİZİMLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YUNAN DÜZEN VE YUNAN DÜZENİNE GENEL BİR BAKIŞ

Eski çağlarda ki Yunan yapılarından örnekler ile yapısal düzenleri ele alacağımız yapı grupları mevcuttur. Bu tip yapıların kendi içerisinde bir düzeni vardır. İlk tasarımından son taşının konulmasına kadar bu düzeni takip ederek giderler.

İncelemeler ile Antik Yunan yapılarının, düzenlerinin bir uyum içerisinde gittiğini görürüz. Antik Yunan yapılarını yapan mimarların, teknik elemanların, duvar ustalarının inşa ettikleri tüm yapılar  bir düzen içerisinde ilerlemektedir. En güzel düzen ve kuralları Antik Yunan yapılarında görme şansımız vardır.

YUNAN DÜZENLERİ

Basit olarak Yunan sütunları ve sütunların başlıklarını incelersek dediğimiz örnekleri  rahatlıkla görebiliriz. Yunan mimarilerin de üç sistemli sütun sistemi bulunmakta; Dor sistem, iyon sistem, korent sistem.

Dor düzeni: Sade ve yalın bir düzeni vardır. Eski Yunan da mimari yapılar içerisinde simgeler ve insana aktarılan yapı benzetmeleri vardır. (mısır yapılarında da karşımıza bu şekilde çıkar, bir insan veya hayvanı simgelediği düşünülür.) Dorun erkeği tasvir ettiği. 

Dor düzeni kullanılarak Olympia’daki Heraion yapısı yapılmıştır.

İyon düzeni: biraz daha estetik olan sarmal ve kıvrımlardan oluşan sütundur. Kıvrımlarından dolayı kadını temsil ettiği düşünülür. İyon düzeni kullanılarak Atina’daki Nike Apteros tapınağı yapılmıştır.

Korent düzeni: Daha etkileyici çalışmalar ve özel desenler ile yapılmış düzendir. Bir bakirenin güzelliğinin yansıdığı düşünülür. Atina’daki Rüzgarlar Kulesi, Korent düzeninde yapılmış yapılardır.

Gördüğünüz gibi eski çağlarda yapıların o anki düzeni ve çalışma alanlarına çok fazla dikkat edersek. İnsanın düzeninden başlayan bir düzen ile ele aldıkları görülür. İnsanın hayatta ki duruşu ve düzeni düşünülerek tasarlanmış bu sütunlar aslında bir başlangıç, mimarinin eşsiz bir tasarım örneği olduğunun kanıtı gibidir.

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/