ETRÜSK MİMARİSİ

Etrüsk mimarisi, çok bilinmeyen bir mimarinin çok bilinen bir imparatorluk tarafından yok edilmesi veya dönüştürülmeye çalışılması. Etrüsk Mimarisi unutulmuş yüz yılın yapıları içerisindedir. Yapıların özellikleri bakımından basit ama bir döneme iz kurmuş Roma öncesi yapılanmanın en iyi kaynağı konumunda olan Etrüsk Mimarisi.

ETRÜSKLER KİMDİR

M.Ö. 11. Yüzyıllar arasında antik bir İtalya uygarlığı olan ve daha sonra Roma İmparatorluğu içinde eriyen Etrüksler tarafından geliştirilip ve ilerlemesi sağlanmış bir mimari üsluplardır. Bu üsluplar Roma imparatorluğunun İtalya da kurulması ve ilerlemesinin ardından uygarlık izlerinin yok olması bizlere çok fazla kalıntı kalmamasına neden oldu. Romalılar Etrusci ya da Tusci diye adlandırıldığı uygarlık olarak bilinirler.

Uzun bir süre ayakta olamayan Etrüskler, İtalyan coğrafyasında belli izler bırakmışlardır. Romalıların Yunanistan’ı ele geçirmesinin ardından Roma ve Yunan mimarisi birbirinin içerisine karıştı. Bu karışımın ardından da yepyeni bir sanat ortaya çıktı.

Görüldüğü gibi her dönem bir önceki dönemi itekleyerek sanatların ve akımların önünü açarken aynı zaman da bir coğrafi veya kültür sentezi yapı birleşimi gibi sentezler oluşmasına neden oluyor. Bu durumdan dolayı yapıları incelerken mutlaka yapıların sanat akımlarını ve özelliklerini de bilmek çok önemlidir. İnceleme yaparken bir toplumun mimarisini bir önceki toplum ile oluşan mimari ve kültürel karışımını da öğrenmek ve bu birleşim ile ne tür akımlar, sanatlar ortaya çıkacak bilmek gerekir.

ETRSÜKLER MİMARİSİ

Ulaşılan bilgi çok az olsa da kalan yapılar ile mimari durumları açık açık ortaya çıkıyor. Çok fazla bilgi olmasa belli bir bilgi verilmesini sağlıyor.

Po vadisi, Latium ve Campania merkezli üç konfederasyondan oluşmaktaydı. Tapınaklar genel olarak ahşap, terrakotta malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Taş malzemeler sadece temellerde ve taşıyıcı duvarlarda kullanılmıştır. Romalıların yapıları yok etme ve yapıların ortadan kaybolma isteği yüzünden, dönemden günümüze kalabilen yapı sayısı çok azdır. Yapıların kırılgan olması da dönemimize izlerin kalmamasına da neden olmuştur.

Romalı araştırmacıların anlatımlarına göre, Etrüsk tapınakları, yüksek platformlar üzerine oturan kare planlı, üç odalı ve beşik çatılı yapılardır. Terrakotaa kiremitlerle örtülen çatı, ahşap ve kerpiç bloklardan yapılmış duvarlardan oluşmaktadır.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.adam