METAL YAPILAR

GİYDİRME CEPHE İMALAT VE MONTAJ SÜRECİ

GİYDİRME CEPHE İMALAT VE MONTAJ SÜRECİ

GİYDİRME CEPHE İMALAT VE MONTAJ boyunca gerekli sistem ve detayların mutlaka sisteme hizmet amaçlı özellikler içermeli ve binamız iyi tanınması içindirmalı. Her bir sistem binamızın, ısı, ışık, ses ve su yalıtımı için önem arz etmektedir unutmamalıyız.

RÖLÖVE VE BİNA ANALİZ ÇALIŞMASI

GİYDİRME CEPHE İMALAT VE MONTAJ SÜRECİ Mimari grubun hazırlamış olduğu mimari projeler ve detaylar göz önünde bulundurularak yapının büyüklük ve yüksekliğine göre, kimi zaman metre, terazi, nivo veya totalstation makinalar ile rölövelerin çıkartılıp mimari proje ile kesişmesi sağlanır. Ardından kullanılacak statik yükler, rüzgar yükleri ve iklim hesaplamaları yapılarak kullanılacak cephe sistemleri seçilir. Bu tüm sistemlerin onayları ve ayarlamaları yapıldıktan sonra sipariş, imalat ve montaj sırası çalışmaları yapılır.

ALÜMİNYUM CEPHE İMALAT AŞAMASI

İmalatı yapılacak sistemler bir bütün olarak ele alınır ve çalışması sağlanır. Teknik ofisin çalışmaları binada hazırlanmış uygulama projeleri ile imalat haneye iletilir. İmalatı yaptıracak olan imalat müdürü tarafından sistem kontrol edildikten sonra imalat için belirlenen kesim metotlarına ve sistemin isteklerine göre hazırlık yapılarak imalatlar yapılıp malzemelerin inşaat alanına gönderimleri sağlanır.

MONTAJ AŞAMASI VE TAŞIYICI STRÜKTÜR

GİYDİRME CEPHE İMALAT VE MONTAJ SÜRECİ
GİYDİRME CEPHE İMALAT VE MONTAJ SÜRECİ

Giydirme cephe sistemin de uygun görülen noktalarından yapı strüktürüne Ankraj elemanlarıyla bağlayarak cephe sistemini yapı taşıyıcı elemanından bağımsız olarak taşıyan ve cephenin yükünü sadece Ankraj noktalarından yapı strüktürüne iletilmesini sağlayan sistemlerdir. Detayları incelenirse konstrüksiyonda yatay ve düşey yönde hareket imkanı veren çözümler sağlandığını görmek önem arz eder. Sistemde ısı genleşmeleri sonucu gerilmeler oluşacağından sistemde genleşme aralıkları bırakılacak şekilde bağlantıların yapılması sağlanmalı.

VİZYON (AÇIK ALAN) BÖLGESİ

Giydirme cephe sisteminde yapıya ışık ve görüntüyü sağlayan kısımdır. Cephe sisteminde bu kısım cam ünitelerle geçilir. Bu kısım yapıyla dış kabuğun arasını oluşturan görsel ve ısıl işlemlerin olduğu hatta açılır kanatların eklediği bölgelerdir. Bu bölgelerde sızmazlık ve yalıtımsal alanların tedbirleri alınması gerekir. Bu alanların öncelikle amacı yapı kullanım alanlarına müdahil olduğu için sızmazlığın sağlanmasıdır.

PARAPET BÖLGESİ(SPANDRAL BÖLGE)

Giydirme cephe sistemlerinde, parapet bölgelerin cam olması malzemenin dış koşullara dayanıklılık, bakım kolaylığı, görüntüde homojenlik sağlaması açısından önemli olduğu unutulmamalıdır. Parapet bölgesinde kullanılacak cam, kiriş ve parapet betonunu, yalıtım malzemesini gizlemesi açısından opak özellikler de olması zorunludur. Parapet bölgesinde özel hazırlanmış ve boyanmış alüminyum da kullanılmaktadır. Parapet bölgesini kesit olarak incelediğimizde dıştan içe doğru cam ünitesi veya alüminyum, hava boşluğu, ısı yalıtım malzemesi, buhar kesici ve parapet duvarı şeklinde bir kesit ortaya çıkar. Bu kesit sayesinde ısıl değerler ve görünüm açısından estetik sağlanmış olur. Kimi uygulamalarda opak cam, kiminde alüminyum levhalar kullanılır. Ama mutlaka bu sıralamalara uyulmasına dikkat edilmesi gerekir.

Bu sıralama ve çalışmalara göre yapımızın detaylı olarak imalat ve montajını bitirmiş oluruz.

https://santiyegunlugu.xyz/category/metal-yapilar/

https://www.facebook.com/santiye.adam