İSTİNAT DUVARI YAPIMI

İstinat duvarı yapımı veya neden yapılır, nasıl yapılır. İstinat duvarı yapımın da hangi malzemeler ile nasıl bir örgü sistemi kullanılır.

İki farklı kotta bulunan alanın bir birinden ayrılması veya kayarak bir birine birleşmesini engellemek için düşey veya düşeye yakın geçiş sağlayan yapıma istinat duvarı denir. Bir diğer adı dayanak duvarı olan bu duvarların amacı kayma ve yıkıma neden olacak çalışmaların önüne geçmektir.

Bu yapıların yapım ilevleri ve yapıldığı yerlerde ki yükseklikleri değişkenlik göstere bilir. Yapım amaçlarının toprak kayması veya yanda ki yapı ile ilişkisinin kesilmesi olarak düşündüğümüzde istinat duvarı yapımında önemli olan işlevidir.

TAŞ UYGULAMALAR İLE YAPILAN İSTİNAT DUVARLARI

Moloz Taş

Ocaktan çıkarıldıktan sonra olduğu gibi veya parçalandıktan sonra el yordamı ile koyulan veya iki kişilik çalışma ile yerine yerleştirilen taşlardır. Köşe açıları 60 dereceden en küçük yüzüde 10 cm den küçük olamayacak taşlardır.

Çapalanmış Moloz Taş

Kenarları çekiç ile düzeltilmiş dikdörtgen veya çok kenar yüzlü düzgün bir tıraşlama yapılmış taşlardır. Açıları 60 derecenin altına düşmemiş taşlardır. Yatal ve yan yüzeyleri taşların görünen yüzeyine genellikle dik ve en az 5cmlik kısmı düzeltilmiş taştır.

Kaba Yonu taş

Yatak ve yan yüzeyleri, görünen yüzeyine dik, en az 15 cm olmak üzere, çek,ç ve murç ile traşlanmış düzgün taşlardır.

Özel Kaba Yonu Taş

Projesine göre özel olarak düzenlenmiş taşlardır

İnce Yonu Taş

Görünen yüzeyleri tamamen düzgün olan, gönyesin de özel olarak ince bir şekilde düzenlenmiş 15 cm derinliğe kadar gönyesin de olan taşlardır.

Özel İnce Yonu Taş

Her yüzeyi ve görünen yüzeyi özel olarak projesine göre yapılmış taşlardır. Her yüzeyin ölçüsü özel olarak veilmiş ve işlenmiştir.

Kesme Taş

Özel olarak mimari kaygılar güdülerek projesine göre istenen ebatlarda kesilmiş ve yapılmış taşlardır. Bütün yüzeyleri düzgün ve geometrik olarak ayarlanmış taşlardır.

Pereler

Genel olarak uzun yollarda yarma ve şevli topraklarda kullanılan, özel kesilmiş taşların birbirine kitlenmesi ile yapılan taşlardır. Herbir taş aynı kademede birbirini kitler ve parke taşlarının dikene kullanılmış ve birbirini kitlemiş hallerini andırırlar.

Kuru Moloz Taştan İstinat Duvarı Yapılması

Genellikle 4m yüksekliğie kadar yapılırlar ve duvar kalınlıkları 50cm olmalıdır. Temele doğru indikçe de bu kalınlıklar arttırılmalıdır. Burada kesinlikle harç kullanılmaz toprağın kitleyici ve sıkıştırıcı özelliği kullanılır.

Harçlı Moloz veya Kaba Yonu Taştan İstinat Duvarı Yapılması

Toprak basıncının ve zemin özelliklerinin kaygan ve itici olması durumunda 250 dozlu harçla duvar örülmesi işidir. harç burada taşların birbirine bağlanması ile olur. Hatta bu durumda bazen harç ile taşların derzlerine özel şekillerde verilir.

Betonarme İstinat Duvarları

Özel olarak yapılan ve daha hareketli zeminler, özel koruyuculu veya iki yapı arasında oluşacak kaymaları önlemek için kullanılan belli bir temel ve donatı içeren duvarlardır.

İSTİNAT DUVARI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Duvarlar yapılırken eğimli ve özel olarak yapılmış dış etkenlere karşı korumayı arttıracak hatta arazi durumuna göre korumayı sağlayacak istinat duvarları ile korumalar yapılmalıdır.

8 ve 20 m de bir dilotasyon derzleri bırakılmalıdır. Bu toprağın itme kuvvetinin her yerde aynı olmadığı savı ile yapılır.

Duvar aralarından veya topraktan gelecek suların temele inip temeli kaydırmaması için BARBAKAN denen kanallar bırakılarak suların tahliye edilmesi sağlanır.

İstinat duvarları mutlaka don seviyesinin altında bir temele oturtularak yapılmalı zemin suyu çok ise daha derine kazılarak temel yapılmalıdır.

İstinat duvarına temel açarken zeminin kayalık olduğunu tespit etmiş isek bu durumda zeminin temele ulaşma mesafesi mutlaka arttırılmalıdır.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.adam