MİMARLIK

MİMARİ PROJE HAZIRLAMA

MİMARİ PROJE HAZIRLAMA

MİMARİ PROJE HAZIRLAMA esasları. Bir yapının veya inşaatın mimari proje hazırlanma evreleri. Bu durum yapımını yapacağımız veya projesini hazırlayacağımız proje hazırlama evresini kapsar.

İnşaat yapımı ve uygulama projeleri esastır. Hazırlanan projeler önce ilgili mesleki odaların, ardından da yapımını yapacağımız belediyelere sunulur.

Konut tiplerini isterseniz ele alalım, konut projeleri için gereken projeler ve raporları.

  1. Mimari proje
  2. Zemin ve temel etüdü raporu
  3. Sıhhi tesisat
  4. Elektrik projesi
  5. Kalorifer projesi
  6. Doğalgaz projesi
  7. Çevre projesi
  8. İletişim ve Telekom projesi
  9. Yalıtım projesi
  10. Asansör projesi

MİMARİ PROJE NASIL HAZIRLANIR

Mimari proje esasları genel anlamda yapının çevresi ile ilişkisinden başlayıp, uygulamaya esas her türlü çizgisel çalışma ve açıklamaların ifade edildiği alandır. Kesit, görünüş ve detaylar ile ilgili gerekli hesaplama çalışmaların ortaya konulduğu alanın bütünüdür.

Mimar veya tasarımcı bu durumları çeşitli çalışmalar ve yapısal, arsa durumları, imar durumları, arsa sahibinin veya müteahhit’in isteklerini dikkate alarak çalışmalarını yapar.

Öncelikle uyulması gereken kurallar ve tartışmasız yapılması gereken çalışmalar olduğunu hepimiz tasarımcılar olarak biliyoruz.

Tasarımına başlamadan önce yapacağımız yapının hangi işleve hizmet edeceğini bilmeli ve bu duruma göre ön çalışmalarımızı yani eskizlerimizi oluşturmalıyız. Bu oluşan eskizleri, aldığımız notlar ile birlikte bir bütün halinde, tasarımımızın son noktasını verecek yapının uygulamada ve kullanımında neler istediği, neye hizmet ettiği, yapının sorunlardan ziyade kolay ve anlaşılır bir kavramının olduğunu çözümlemeliyiz.

Tasarım ile uğraşan yani mimari projeler hazırlayan kişi veya kişilerin öncelikle yapımını üstleneceği yapı ve yapı grupları hakkında mutlak bir bilgiye sahip olmaları, tasarımlarını aktaracakları çalışmalarda mutlaka kendi çalışmalarına ışık tutacak sistemlerin neler olacağını kavraması ve yeterli bir bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Her tasarımcı her konuda bir bilgi sahibi olmaz yapının alacağı işlev, yapının ileride çıkaracağı sorunlar, kullanıcıların isteklerine cevap verebilirliğine dikkat edilmelidir. Bir tasarımcı uygulamasını yapacağı yapının doğru anlaşılır çizim metotları ve çalışmaları olmasına mutlaka dikkat etmelidir.

TEKNİK RESİM

Her proje veya uygulama projeleri bizlere istenilen sonucu vermeyeceği gibi. Projelerin her birininde yapısal ve çevresel sorunlarını arttırdığına da dikkat edilmelidir.

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/

Exit mobile version