MİMARİDE RESTORASYON

Restorasyon, mimaride en önemli tasarımların ve projelerin çıkması için geçmişten günümüze bilmemiz tüm detayların gizli yönleridir. Mimaride restorasyon, kavramı ilk olarak son 200 yıllık süreç içerisine atılsa da bir silsile içerisinde, belli kurallara bağlanarak ilerlemiştir.

MİMARİDE RESTORASYON
MİMARİDE RESTORASYON

Çoğu tasarımcı, tasarımlarını yaparken geçmişten bu güne oluşan çalışmaların üzerine yeni çalışmalar ekleyerek yapmıştır. Mimari restorasyon ile ilgili bir çok hukuksal kurallar, düzenlemeler yapılmıştır. Dünya genelinde de bu kurallar ve işleyişlere göre mimari yapıların korumaları ile ilgili veya ileri nesillere taşınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

RESTORASYON PROJESİ
RESTORASYON PROJESİ

Mimari Restorasyon

Restorasyon her ülkede ele alınarak çalışmalar yapılır bu çalışmalar ışığında da yapıların koruma ve ileri nesillere taşıma işlemleri yapılır. Mimari restorasyon kavramı da bu noktadan yola çıkarak ele alacağız.

RESTORATÖR NE DEMEK?
RESTORATÖR NE DEMEK?

Bu makalemizde sizlere restorasyon kavramının daha da detaycı yönü olan mimari restorasyon kavramını anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğu için diğer toplumdan daha az bilgi ve deneyime sahibiz. Aslında bunu sizlere daha farklı açıklamak isterdim. Ama gözlemlediğim kadarıyla mimari restorasyon konusunda bilinçsiz ilerleyen ve araştırmaları istemsiz Vandalizm adı altında karartan bir yanımız var.

RESTORATÖR
RESTORATÖR

Mimari restorasyonun yapıla bilmesi için, mutlaka önemli olan restorasyon projesi hazırlamadan önce mutlaka rölöve projesi, restitüsyon projesi ve ardından restorasyon projesi hazırlamalıyız.

Tabiki sadece bunları hazırlamak veya bu projeleri tamamlamak ile mimari restorasyon projesi tamamlanmış olmuyor.

MİMARİ RESTORASYON
MİMARİ RESTORASYON

Yapının kendine ait özellikleri, yazıları, abideleri, belli bir özel noktası ve özel detayı varsa bunları da öne çıkarmak için çalışmalar yapmalıyız.

Örnek verecek olursak, mimari restorasyon projesine ek olarak yapının önünde bir çeşme varsa bu çeşmenin de detayları ve projelerinin, gravürlerinin, belirli noktalarının detayları ve yazılarının oluşturulması gerekir.

MİMARİDE RESTORASYON
MİMARİDE RESTORASYON

Başka bir yapıyı ele alalım tarihi bir cami ve bahçesinde bir sütun, mezarlık, anıt gibi bazı noktalar varsa bunlar ta rölöve projesinden başlayarak ele alınmalı ve mimari restorasyon projesi içerisinde de belirtilmelidir. Bahçe de bulunan tarihi eserlerde bu yapının alanına girdiği için yapılacak çalışmalar ve korumalarda bu yapıyı kapsayacak şekillerde olmalıdır.

MİMARİ RESTORAYON PROJESİ

Mimari restorasyon projesi görüldüğü gibi hassas bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkar. Mimari restorasyon çalışmaları yaparken unutulmaması gereken en önemli husus yapacağımız çalışmaları detaylı bir şekilde ele almanız gerektiğidir.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.gunlugu.7