MODERN MİMARİ

Modern mimari, hakkında fazlaca kaynak olduğunu biliyoruz. Modern mimari tasarımlar, günümüz çağına ayak uydurma veya eskiden çıkıp günümüz şartlarında yapı tasarımı. Bu akımı eski yeni birleşiminde de görmekteyiz.

MODERN MİMARİ
MODERN MİMARİ

MODERNİZM

MODERN MİMARİ
MODERN MİMARİ

Modernizm çoğu sanat akımlarını etkilerken mimarlıkta bu kayıtsız kalamamış ve etkilenmiştir. Modernizm tarihi eski veya tarihi geleneksel yapılara tepki olarak 19. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. İşlevsellik ve yalın çizgilerin ön plana çıktığı, sadeleşme ve biçimsel arınmaya yönelerek yeni bir akım ortaya çıkardı. Mimari çizgilere yeni bir bakış açısı olarak ortaya çıktı. Sanayinin gelişmesi ve sanayi yapıların hızlı bir şekilde ilerlemesi belki de tasarımcıları modern yapılar yapılmasına itekledi.

MODERN MİMARİ
MODERN MİMARİ

Dünyada ve ülkemizde bir çok yapıda bu etkiyi görüyoruz. Bu yapıların ve tasarımların en önemli özelliği sadeleşme ve biçimsel arınmaya önem vermeleri olsa gerek. Bu da mimarların ve tasarımcıların daha modern ve dönem yapılarına ışık tutmasına yaradı.

MODERNİZM ETKİLERİ
MODERNİZM ETKİLERİ

Tabi ki ben bunda Bauhaus gibi bir çok akımın etkisi olduğunu düşünüyorum, akımlar birbirini itekleyerek götürür. En önemli özelliği de insanların geleneksel yapılardan ve gelenekten uzak durmasından ziyade tasarımcının kendi çizgisini yansıtmaya yaradı. Her tasarımcının bir çizgisi olacaksa bu tekrarlayan yapı yerine daha modern ve halk dili ile anlaşılır değil. Tartışılır olması daha derin izler bırakmasıdır.

MODERN YAPI ÖRNEKLERİ
MODERN YAPI ÖRNEKLERİ

Zaha Hadid mimarlık yapılarını da izlediyseniz bu ve bunun gibi bir çok örneği görmekteyiz. Önemli olan tasarımdan ziyade tasarlanan proje ve yapının mimari bir çizgisinin olarak. Ait olduğu mimari anlayış çizgisini taşıyabilmesidir. Modernizm de buna izin veren en önemli çizgileri zaten bizlere taşımakta.

MODERNİZM ETKİSİ VE MİMARİ

Bir çok ülke gibi modernizm bizim ülkemizi de etkilemiş ve etkisi altına almıştır. İkinci dünya savaşının burhanı ve dışa açılma istekleri, yapıların daha modern, kent düzeyine inme isteği ile modernizm etkisini modern yapılar yaratma gücünü hızlandırmıştır. Ülkemiz de olan bir çok mimari yapının etkilendiğini biliriz. Örnek vermek gerekirse Ankara’nın ilk en yüksek binalarından olan İş bankası binasını örnek verebiliriz. Aynı çizgiden ve modernizm etkisi ile yapıların aydınlanmasını sağlamış ve akıma kendini bırakmıştır.

İŞ BANKASI KULELER
İŞ BANKASI KULELER

Modernizm eskiyi reddetmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizler de tasarımlarınızda gelenekçi misiniz? Yoksa modern yapılar yapma isteğinde misiniz?  

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.gunlugu.7