PERSPEKTİF HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

Perspektif hakkında bilmedikleriniz bildiklerinizden daha fazla ise, perspektif hakkında bilmedikleriniz bilgilerinizin her zaman bir biri ardına tekrarlanan bir boyut ise, bu boyutun bilinmeyenleri neler merak ediyor musunuz?

PERSPEKTİF NEDİR?

İki boyutlu yüzey de üç boyutlu bir cismin yada objenin resmini çizme metodu. Cisimler uzaklaştıkça görünüşleri gerçek görünüşlerinden farklılaşarak küçülür. Bu gerçek hayatta da karşımıza gelen durumdur. Bu farklılaşma perspektif prensipleriyle anlatılır. Cismin görüntüsü hem optik ve hem de matematik olarak ifade edilir. Perspektif kullanım alanları; mimari, mühendislik, endüstri tasarımları yapanlar tarafından çokça kullanılır.

PERSPEKTİF UYGULAMA METODLARI

Uygulama alanları aslında hem bir cisim olarak düşünülürken aynı zaman da bir düzlem üzerinde özel olarak yapılan veya bir mekana sokağa, cevap veren sistemlere perspektif uygulama denir.

Uygulama alanlarının çeşitli olmasından ve tekniğin tam anlaşılması bakımından konunun en ince ayrıntılarına kadar ele alınmalı ve dikkate alınmalıdır.

Bu durum karşısında yapılması gereken en etkili yöntem tasarıma doğru cevap verecek detaylarda ve uygulama detaylarında özel olarak tasarımların yapılması gerekir.

Proje başlamadan çok önce bitmiş şekli üzerinde daha teferruatlı çalışmalar yapılır. En basit perspektif çizim, bir kağıt üzerine çizilen yatay çizgidir. Bu yatay çizgi mesela o bölgenin ufuk hattını temsil eder. Bu çizgi üzerine bir gemi ve biraz üzerine bulutlar konulursa gökyüzü de temsil edilmiş olur. Gemiyle çizim yapanın arasındaki mesafe yaklaştıkça boyutları büyüyen diğer cisimler sıralanır.

Perspektif çizimlerde atmosferin ışık etkisiyle renk ve gölgelere etkisi, görüntülerin farklılaşmasına sebep olur. atmosfer etkileri dikkate alınarak çizilen perspektif çizimlere uzay perspektif denir. Tatbikatta en çok kullanılan çizim metodu ise, ışık etkisi gösterilmeyen doğrusal perspektiftir.

Çizim yapılırken belli bir oranda küçültme yapılır. Bu küçültme oranına, çizilen resmin mikyası denir. Perspektif resimde esas olan, cismin tabii şeklini kutu biçimindeymiş gibi resimlemektir. Bir kutunun altı yüzeyi, bu yüzeylerin kesiştiği 12 kenarı vardır. Bu kenarları çizimde uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere üç gruptur. Bir şeklin perspektifi, tepesi bakan göz olan ve tabanı çizime teğet olan koninin arada şeffaf bir yüzey üzerindeki arakesitidir.

PERSPEKTİF ÇEŞİTLERİ

  • Tek kaçışlı perspektif
  • Çift Kaçışlı perspektif
  • Üç kaçışlı perspektif
https://www.facebook.com/santiye.adam
https://santiyegunlugu.xyz/