RESTORASYON ÖNCESİ RÖLÖVE

Restorasyon öncesi rölöve çalışmaları, kimileri için uzak bir açıklama olurken. Kimi leri için de Restorasyon öncesi rölöve denildiğinde de bir mesleğin veya tarihi rötgenini çıkarmak için yapılan çalışmalar denebilir.

Önceki makalelerimiz de rölöveye değinmiştik. Rölöve restorasyon öncesinde ve restorasyon projesi hazırlanmadan önce yapılması gereken en hassas konulardan birisidir. Ben ve benim gibi düşünen bir çok mimarın, restoratörün ve tasarımcının rölöve bakış açısı restorasyon çalışması yapmadan önce çok önemli olduğunu biliyoruz.

Rölöve bilindiği gibi yeni yapılar için de geçerli bir çalışma yöntemi iken aynı zaman da mimarlık ve restorasyon dallarında görev alan kişilerinde restorasyon çalışması yapmadan öncede dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmaları gereken bir projedir.

Rölöve projesi restorasyon projesinin ilk adımlarıdır. Restorasyon projesi yapılırken rölöveden destek alınır. Rölöve de bir çok alandan destek alarak restorasyon projesinin hazırlanmasında bizlere ön ayak olur.

Rölöve Çalışmaları Yapımında Gerekli Teknik Çalışmalar

 • Çalışması yapılacak bir yapının ilk önce düzgün ve kendi kullanımımıza göre eskizlerimizin ve notlarımızın olacağı bir geniş resim kağıdı, kareli kağıt veya defterler kullanılmalıdır.
 • Her bir katın ayrı ayrı hali hazırdaki durumunu belirten planları çizilir. Bu planlar neticesinde ÜÇKENLEME adını verdiğimiz yada gene tabiri ile başlangıç noktaları birbirini kesen çizgiler oluşturulur.
 • ÜÇGENLEME adını verdiğimiz çalışmada planda her bir alan belli üçgenlere bölünerek yapının hali hazırdaki ölçüleri alınarak ölçüler eskizlere yazılıp sonra çizim için kullandığımız bilgisayar ortamında veya proje elle çizecek isek şayet ölçek ile çizilerek aktarılır.
 • Ardından cephelerin tamamı eskiz kağıda eksiz çizilir ve hali hazırda mevcut olan ölçüleri ile kağıda aktarılır. Aktarılmasının ardından da projeler tatbik edilmek için koordinatları belirlenip, kodlamaları yapılıp eskizin ardından bilgisayar ortamında çizilir veya proje düzeneğine yerleştirilir.
 • Cephe kesit ve ölçüleri belirlenerek projesel olan kısımlar tamamlanır. Kesitleri aldığımız yerler mutlaka restorasyon projesinde işimize yarayacağı unutulmadan yapılmalıdır.
 • Fotoğraflama Ve Belgeleme
 • En önemli konulardan birisi olan fotoğraflama ve belgeleme de atlatılmadan mutlaka yapılmalıdır. Yapıların her bir detayı veya kurula sunulacak detayları, restorasyon projesi hazırlanırken bilgilendirilmesi açısından mutlaka bol bol fotoğraflandırılıp, belgelenmelidir.
 • Analiz çalışmaları
 • Analiz çalışmaları yapılırken yapının restitüsyon yani geçmiş dönemde olan izleri ile bulunan belgeler kıyaslanarak yapının nereden nereye geldiği hakkında bir takım bilgiler elde edilmelidir. Gerekirse ki gerekecek sanat tarihi ve dönemin tarihi yapılarının özellikleri incelenerek irdelenmelidir.
 • Rölöve çalışmaları yapılırken belli dönemler ve dönem izleri mutlaka çalışmaların üzerine işlenmeli ve öncesinde yapılan müdahaleler ile yapının ilk yapıldığı dönemler ile ilgili çizgiler mutlaka belirlenmelidir.
 • Hasar ve bozulmalar mutlaka rölöve üzerine işlenmeli ve detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Anlatım yapılırken projeler ile desteklenmelidir.
 • Bilindiği gibi rölöve restorasyon projesi hazırlamanın ana temelidir. Bu temel üzerine kurulacak projeler içinde mutlaka rölöve çalışmalarında her bir detay ayrı bir önem gösteriniz.

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/