RESTORASYON PROJESİ (NEJAT YASAK EVİ)

Restorasyon projesi (Nejat Yasak Evi), proje örneği, rölöve, restitüsyon restorasyon projeleri. Restorasyon projesi (Nejat Yasak Evi) çalışmalarının tamamını bu link üzerinden bulabilirsiniz. Projeyilerini aşağıda bulunan İNDİRME LİNKLERİNDEN indirebilirsiniz.

Elimizde olduğu kadar siz değerli restorasyon okuyan veya mezun olan arkadaşlar için yardımcı projeler paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de hem kendi bilgilerimiz ile hem de rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri altında sizlere paylaşımda bulunup bilgileri rahat almanızı sağlayan çalışmaları paylaşmaya çalışıyoruz.

Restorasyon için lütfen makalemizi okuyunuz.

Rölöve için lütfen makalemizi okuyunuz.

Rölöve alma metotları için lütfen makalemizi okuyunuz.

Diğer istediğiniz proje örnekleri için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

RÖLÖVE RAPORU AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRME LİNKİ

RESTİTÜSYON RAPORU AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRME LİNKİ

RESTORASYON RAPORU AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRME LİNKİ

RÖLÖVE PROJESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

RÖLÖVE PROJESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
RÖLÖVE PROJESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRME LİNKİ

RESTORASYON PROJESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

RESTORASYON PROJESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

İNDİRME LİNKİ

Nejat Yasak’a ait olan evin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yapının bulunduğu Bahtiyarbostan Mahallesi’nde yapılaşma 18. yüzyıldan itibaren başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Ancak; yapının bodrum katının yığma taş, diğer katların ahşap karkas arası kerpiç dolgulu olması, tavan kirişlerinin alttan kaplaması, yapıdaki alçı ve ahşap işçiliği ve cephe düzenlemesi gibi özellikler yapının 20 yüzyılın ilk yarısı içerisinde inşa edilmiş olduğuna karine oluşturmaktadır.

Bodrum katta B01 Yolgeçti, B02 Kiler, B03 Hol ve B04 nolu Odunluk bulunmaktadır. Bodruma girişin ilk mekanı olan yolgeçtiye giriş binanın kuzey doğu cephesindeki Z01 nolu Avludan üç basamaklı beton merdiven ve tek kanatlı ahşap kapı ile geçiş sağlanmaktadır. Yolgeçti mahallinden Güney batı cephede bulunan arka bahçeye tek kanatlı ahşap kapı ile giriş ve çıkış erişimi sağlanmaktadır. Ayrıca B03 nolu Hole tek kanatlı ahşap kapı ile geçiş sağlanmaktadır. Holden ise kiler ve odunluğa ahşap kapı yardımı ile girilmektedir. Kilerde iki adet ve odunlukta bir adet olmak üzere toplam üç adet pencere bulunmaktadır.

Projemiz kurula sunulmuş bir projedir. Detayların tamamı onaylı projedir. İndirirken lütfen bunları dikkate alınız. Projelerin içerisinde çalışma örneklerine raporlara ve çalışmalara ulaşabilirsiniz.

Restorasyon projeleri ile ilgili lütfen bizler ile iletişime geçiniz takıldığınız yerlerde ve sorularınızda destek vermek isteriz. Çalışmaları yaparken mutlaka projeyi örnek tip olarak dikkate alınız.

NEJAT YASAK EVİ (Restorasyon projesi)

Zemin katta Z01 Avlu, Z02 Hol, Z03 Kış odası, Z04 Mutfak, Z05 WC – yıkanma yeri ve Z06 nolu yaz odasından oluşmaktadır.

Zemin kata ulaşmak için avluda bulunan altı basamaklı beton merdivenle çıkılmaktadır. Merdiven sahanlığından ahşap kapı ile hole geçilmektedir. Z02 nolu holden bu katta bulunan tüm mahallere tek kanatlı ahşap kapı aracılıyla geçiş sağlanmaktadır. Zemin katta toplam on dört adet pencere bulunmaktadır.

Birinci normal kata ulaşmak için holde bulunan on altı basamaklı ahşap merdiven yardımıyla ulaşım sağlanmaktadır. Birinci normal katta 101 seyir köşkü, 102 hol, 103 yatak odası, 104 yatak odası ve 105 nolu Baş odadan oluşmaktadır. Birinci kata çıkan ahşap merdivenin alt ve üst katlardan gelen hava sirkülasyonunu engellemek amacıyla tek kanatlı ahşap kapı yapılmıştır. Bu kattaki tüm odalara erişim 102 nolu hol yardımıyla sağlanmaktadır. 103, 104 ve 105 nolu odalarda ahşap gömme dolap bulunmaktadır. Birinci normal katta seyir köşkünde yarım daire şeklinde bir ahşap pencere ve diğer odalarda on iki adet olmak üzere toplam on üç adet ahşap pencere bulunmaktadır.

Çatı katına 102 nolu holde bulunan on beş basamaklı ahşap merdiven yardımıyla çıkılmaktadır. Çatı katı tek bir hacimden oluşmaktadır. Ahşap çatı taşıyıcı elemanları ve ateş bacaları görülmektedir. Çatı katında toplam biri baklava dilimi şeklinde olmak üzere toplam dört adet ahşap pencere bulunmaktadır.

Çatı iki yöne eğimli beşik çatı şeklinde yapılmıştır. Çatı örtü kaplaması olarak alaturka tipi kiremit kullanılmıştır. Yapıya ait tescil fişinde belirtilen bilgiler aşağıdaki gibidir: Bodrum yığma taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Güneybatı cephe bahçe içinde olup bahçe duvarı kerpiçtir.

Kuzeydoğu Cephe

Sokağa cephelidir. Üstü saç kaplı, kerpiç duvarlı, çift ahşap kanatlı kapı mevcut olup sahanlık girişlidir. Girişin sağında çeşme müştemilatı vardır. Zemin taş bloklarla kaplı olup bodruma çift kanatlı ahşap kapıyla girilir. Zemin kata ahşap merdivenle çıkılır. Tek kanatlı ahşap kapı girişlidir. Kapının kuzeybatısı iki pencereli, üst yarım daire cumbalı ve bütün yüzü pencerelidir. Üstü ise baklava pencerelidir. Bu cephenin güneydoğusundaki çıkıntılı bölümü, kuzeybatı cephesi, bodrum bir mazgal pencereli, zemin 2. üst kat ise 3 pencerel idir. Kuzeydoğu cephesi; bodrum bir mazgal, zemin 3 pencereli, üst kat çıkıntılı ve üç pencerelidir. Güney Batı Cephe: Zemin 5, üst kat çıkıntılı ve 5 pencerelidir.

Kuzey Batı Cephe

Kapalıdır.

Güney Doğu Cephe

Zemin l.üst kat 1 pencerelidir. Beşik çatılı alaturka kiremitli, geniş saçaklı, saçak altı ahşap kaplamalıdır. Kapı ve pencere söveleri ahşap, pencereler kanatlı tip, köşeler ahşap silmeli, çıkıntı altları kirişleme desteklidir. Zemin kat pencereleri çift olup, demir parmaklıklıdır.

PROJELER İÇİN REFİK ERMAN ALKAN VE ALİ BERKAN ALKAN’A TEŞEKKÜRLER. Mimar ve Restoratör arkadaşların siz değerli okurlarımız için yardımcı kaynak mantığında hazırlamış oldukları projeler için teşekkür ederim.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.gunlugu.7