RESTORASYON VE RÖLÖVE

Restorasyon ve rölöve adına birçok yazı, çizim ve anlatımlar yapıldı. İşi bilmeyen veya anlamaya çalışan için restorasyon ve rölöve zor denilecek kadar bir yol ister. İşi anlayıp nihayete erdirmeye başlayınca, her şey sırası ile ardı ardına açılır.

İkisi birlikte hareket eden bir bütün gibi görünse de restorasyon rölöve olmadan hareket edemez. Rölöve de restorasyon çalışmalarına ermeden yol bulup gidemez. İkili bir birliktelik gibidir. Sarmal olarak birbirleri ile dolaşır dururlar. Çıkış yolu bu gibi görünse de aslında her iniş gibi çıkışa da yer vermek gerekir.

Bu yüzden restorasyon ne demek yerine. Neden restorasyon sorusuna bir cevap bulun derim. Ben bu gün sizlere restorasyon için gerekli olan rölöveyi anlatmak istiyorum. Rölöve de olmazsa olmazlar, rölöve ne demek? Neden rölöve bir bakalım isterseniz.

RÖLÖVE NEDEMEK?

Doğal veya doğal olmayan yöntemler ile kültürel bir mirasın zarar görmesi sonra onun aslından kopmadan benzer şekilde, restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için taşınmazın arşiv sisteminin oluşması için yapılacak çalışmalardır.

Bu çalışmalar yapı veya yapıların sözlü ya da çizimler ile anlatımının sağlanması için yapılan çalışmalardır.

Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Kelime anlamı veya kültür varlıkları koruma prensibine göre sözlük anlamları bu üstteki açıklamalardır.

Bir de bu sistemlerin teknik olarak yapılan çalışmalar ile açıklamaları vardır. Teknik açılım ve açıklama ile rölöve’ye bir bakalım isterseniz.

Teknik Anlamda Rölöve

Bir yapının kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının, yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve restorasyon projeleri hazırlana bilmesi için binanın iç ve dış mimarisine özgün olarak, yapı malzemelerine sadık kalınacak şekilde hali hazırdaki mevcut durumunu çıkarmaktır.

RÖLÖVE ÇALIŞMASI NASIL OLUR?

Bu soru gerçekten anlatımında her zaman ince bir çizgi gördüğüm anlatımlardan biridir. Rölöve alırken neye ve ne de dikkat etmeliyiz. Hangi malzemeleri ve materyalleri kullanmalıyız.

Öncelik olarak sizlere rölövenin nasıl alındığını ve nasıl çizildiğini anlamak için birkaç çizim paylaşmak ve bunlar üzerinden rölöve ve mantığının nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum.

Rölöve zevklidir. Fakat çalışırken insanın gerçekten ciddi emekler vermesinin de gerektiği bir gerçektir.

RESTORASYON VE RÖLÖVE
RESTORASYON VE RÖLÖVE
  1. İlk fotoğrafta bir çalışma görülmekte. Bunu bir oda, bir ev ya da bir kapalı alan olarak kabul edelim. Bakıldığında bir 3 duvarın ölçüsü birbirinden farklı bir duvar tamamen eğimli bu eğimli alanı istesek de ilk çizen gibi çizemeyiz. Bunun için de ilk çizen gibi düşünmek yerine, ilk çizenin hangi oturum ile çizdiğini bulmak gerekir. Yani birleşimlerini kesiştirerek bunu yapmamız mümkün. Rölöve mantığında ki üçgenleme de buradan doğuyor aslında.
RESTORASYON VE RÖLÖVE
RESTORASYON VE RÖLÖVE

2. Görüldüğü gibi her bir duvarın bir adı var, bu adlar üzerinden sizlere anlatacağım. Bu şekilde sizlerde sınıfınızın, odanızın veya belli bir alanın üst görünüş, yani plan üzerinden hatlarını çizip ölçülerini alınız. Ardından 3. Duruma geçelim.

RESTORASYON VE RÖLÖVE
RESTORASYON VE RÖLÖVE

3. Bu aşamada da bir pergelden veya pergel görevi görecek ölçeğe göre, bir malzeme kullana bilirsiniz. Bu malzemeler de tv anteni dahil görmüşlüğüm vardır. Öncelikle B Duvarı bizim sabitimiz olsun. B duvarının ölçüsünü almıştık B duvarından A duvarına doğru aldığımız uzunluk kadar bir daire çizelim. Aynı şekilde birde BC NİN KESİŞTİĞİ noktadan AD’nin kesiştiği noktaya doğru çapraz bir şekilde metremiz ile ölçüm yapalım bu çapraz ölçümüz 8027. Bu ölçüyü bulduktan sonra 8027 kadar bir daire daha çizelim.

Gördüğünüz gibi çizgiler bir şekilde kesiştiler. İşte şimdi B duvarını bulmuş oluyoruz yani B noktasından yani duvarından almış olduğumuz çaprazlar yani dairesel formlar sayesinde, B bitiminden D başlangıcına doğru çizdiğimiz çapraz çalışma sayesinde. A duvarını birebir yerinde ki ölçü ile çıkarmış oluyoruz.

Görüldüğü üzere duvarların kesişim noktalarına her attığımız dairesel veya çapraz çalışmalar bir sonraki duvarı veriyor. Bu şekilde diğer duvarları da sizler tamamlayınız.

Çalışmalarınıza ve sorularınıza destek olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.