SANAT TARİHİ VE MİMARLIK

Sanat tarihi ve mimarlık nedir? Sanat tarihi ve mimarlık anlamında önemi nedir? Sanat tarihi nedir? Neden mimari de sanat tarihi önemlidir. Mimari çalışmalarda sanat tarihi ve sanat eserlerinin korunmasının gelecek yıllara katkısı nedir?

Bu yazımız da sanat, sanatçı ve sanat tarihi konuları hakkında bilgi verirken mimarlık tarihimizde sanat tarihinin önemini açıklamak istiyoruz.

Mimarlık ve sanat

Sanat

Yola çıkan insan oğlunun yaşadığı coğrafya içerisinde, bir ezgi olarak, bir bütünlük olarak, bir ömür veya bir insan toplumunun yaşadığı dönem içerisinde, yaptığı yeteneklerin bir eser olarak karşımıza çıkması.

Sanat coğrafyaların ve insanların emeklerini, zamanlarını ve çalışmalarını yetenekleri ışığında bizlere aktarması. Bu aktarımlar, bir yazım, ezgi veya bir obje olabileceği gibi, mimari bir yapı, heykel, süsleme sanatları da olabilmektedir.

İnsan yetenekleri ışığında izin verildiği yol kadar vardır. Yaşamın izleri ışığı kadar ilerler, bir dönem bir önceki dönemin gelişmesi ve geliştirilmesi ile karşımıza çıkar.

Sanat tarihi

Mimarlık tarihi boyunca birçok tekniğin yanında, birçok sanat ve sanatsal çalışmalar karşımıza çıkmış ve üst üste çıkan birikimler ile sanat ve sanat tarihi ortaya çıkmıştır. Sanat tarihi mimarlığın en çok etkisi ve esinlenme yolu ile karşımıza çıkar.

Sanatın ve sanatçının etkisi yüz yıllar boyu sürmesinin yanında, mimarlık ve mimari yapılarında esin kaynağı olmasına neden olmuştur.

Mimarlık tarihimiz yüz yıllar boyunca sanat tarihi ve etkisinde kalarak gelişmiştir. Gelişirken de sanat tarihinin katkıları ile yüz yıllar boyunca güçlenmiş ve yeni eserlerin çıkmasına neden olmuştur.

Sanat tarihinden mimarlık her zaman beslenmiş ve eserlerini bir önceki tarihin dokusu ve akımlarından etkilenerek yol bulmuştur. Nasıl her bir dönemde çalışma ve eser varsa aynı zaman da dönemin izleri olan sanat ve mimarlıkta iç içe geçmiştir.

SANAT TARİHİ VE MİMAR

Mimarlar da sanatın içerisinde bulunarak döneminin izleri ve kendi üslupları ile dönemlerde izler bırakmışlardır. Yaptıkları eserler toplumların aynası görevi üstlense de aynı zaman da döneme bir mimari üslup sunarlar. Mimarların tasarımcıların, tarihin her döneminde olduğu gibi sanat ve sanatçı tarihinde her zaman yer alması bence dönemin izlerini yada kendi üsluplarını çizerek olur.

Sanatın diğer kolları ile ilgili de çalışmalar yaparken mimari de önemli yeri olan diğer sanat dalları ve mimarlık ile birlikte hareket eden mimari üslupları sizler ile paylaşacağız.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.adam