STATİK PROJE NEDİR?

Statik proje nedir? Neden statik proje gereklidir. Statik proje nedir? Ne gibi hesaplamalarda gerekir. Hangi alanlarda statik çalışmalar yapılmalıdır.

Bizler bu çalışmalarımızda sizlere bir kaç statik proje paylaşırken aynı zaman da nasıl okunduğunu, neden gerekli olduğunu ve ne gibi alanlara statik gerektiğini tartışacağız.

STATİK PROJEYİ ANLATACAĞIZ ÇALIŞMALARLA

Bir yapı inşa edilirken mimari projeler ve statik projeler esas alınır. Mimari projenin amacı, kullanıcının isteklerine cevap vermek tasarım kriterlerini belirlemektir. Statik projenin amacı mimari projenin uygulanmasıdır.

İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanır ve genellikle 1/100 1/50 ve 1/25 ölçeklerinde yapının büyüklüğüne bağlı kalarak hazırlanan projelerdir.

STATİK PROJE HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

  • Statik proje hazırlayan kişiler mutlaka odaya kayıtlı olmalıdır. Aldıkları yetki ve belge ile proje hazırlığı yapabilirler. Hazırlanan her statik proje veya çalışma onaylı olmadığı sürece bir hükmü yoktur.
  • Statik proje hazırlanırken mutlaka yapının boyutları, özellikleri yani betonarme – çelik – yığma olmasına karar verilir.
  • Hesaplama yapılırken, bodrum dahil tüm kat planları, çatı planları ve bunların kesitlerinin detayları hesaplanır.
  • Statik hesaplamalar yapılırken yapı-temel-zemin analizinin çok iyi yapılmasına dikkat edilmelidir. Temel tasarımı belirlenirken ilgili bakanlık tarafından belirlenen zemin ve temel etüt raporları mutlaka dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
  • İnşaat Mühendisleri kat planlarını katın üstünden kesilecek şekilde yukarı bakacak şekilde ifade ederler. Buda tüm projelerde geçerli ve hepsinde aynı olmasından dolayı sorun teşkil etmemesine ve okurken zorluk çekilmemesine etken oluyor.
  • Hazırlıklar yapılırken deprem bölgesi nerede ve neden bu bölgede sorunlar oluyor mutlaka bunlar bilinmeli.
  • Statik hesaplamalarda önemli konulardan biri sabit ve hareketli yüklere karşı dirençtir. Bu süreç ile birlikte maliyetler ve hesaplamaların durumu sonraki aşamaya kalır.

STATİK PROJE HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

ÖRNEK STATİK PROJE İNDİR

Statik proje nasıl okunur

Mimari proje okumaları ile statik proje okumalarında önemli farklılıklar vardır. 

Statik Proje Okumanın kendine ait özellikleri vardır. Proje çiziminde yapılan kısaltmaların bilinmesi çok önemlidir. Kısaltmalar, kullanılacak malzemelerin boyutu, kolon ve kirişlerin yeri gibi birçok bilgiyi kapsar.

Statik Proje, okumalarının kolaylaştırılması için açıkça yazılmalı ve iyi şekilde terimlerin bilinmesi gerekir.

Tüm statik projeler, projeyi izleyen kişinin yerleşim planının güneyine ve doğusuna bakacağı yönde çizilir. Projedeki metinler ve ölçüler buna göre hazırlanır. 

Okumayı kolaylaştırmak ve kafa karışıklığını önlemek için mimari projeler ve diğer lisans projeleri ile aynı ölçeği kullanmak faydalıdır. Statik projelerde en çok 1/50 ölçek kullanılır.

Statik Projeyi iyi okuyabilmek için genel olarak proje temel planı, temel bölümleri, donatı planı ve kutu form planlarının bilinmesi gerekir.

Statik proje nasıl okunur

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/