TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA

Tarihi yapı koruma ve işlev kazandırma bir çok restorasyon konularında tartışma unsurudur. Tarihi yapı koruma ve işlev kazandırma, üniversitelerde ders olarak görülürken modern dünyada da bir tarihi zaman olarak modern yapılara çevrilen yapılar olarak karşımıza çıkıyor.

TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA
TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA

Bu işlev kazandırma projesi veya restorasyon değeri görülen proje ingiltere’de Will Gamble Architects tarafından 17. Yüzyıldan kalma parşömen fabrikası ve eski bir ahırı konut olarak işlev kazandırdılar. Ama işlev kazandırmada aslında tarihe olan saygınında önüne geçmek için, yapılan en iyi restorasyonlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA
TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA

Restorasyon çalışmalarında, en önemli olay sanırım, yapıların işlev kazandırmada koruma ve yeni işlevi ile eskisi arasında çizgilerin gösterilmesi.

TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA
TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA

Yapı duvarlarından ve kalıntılarından kalan alanlar, özel olarak işlenerek koruma altına almak için özel dizayn edilmiş ve duvarların eskisi ile yenisi arasında ki farklar özel olarak birleşimlerinde detaylandırılmış ve birbirlerinden ayrılmıştır. Yeni yapılan alanlar ve eski duvarlar arasında bir koruma alanı olarak karşımıza çıkar.

TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA
TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA

TARİHİ YAPILARA İŞLEV KAZANDIRMA

Yapı emekli bir ailenin yaşam alanı olarak tasarlanmasının yanında 1600’lü yıllarda fabrika ile ahırın bitişik duvarları arasında oluşan, kalıntıların birleşimi ile görmektedir. Bu birleşimlerin en önemli özelliği camlar ve duvarlar arasında özel geçişler ve detaylar karşımıza çıkıyor.

TARİHİ YAPI KORUMA VE İŞLEV KAZANDIRMA

Bu detayların en önemli durumu duvar kalıntılarının korunması, duvara olan korumaların yapılması için koruma ve işlev kazandırma adı altında duvarların ve yapıların formları birbiri ile bağlandı ve ilişkilendirildi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Yapının korumasını ve detaylarını sağlayan, planlar, detaylar, kesitler, projelendirme gibi alanlar özel olarak tasarlanırken. En önemli detay olarak görülen ve 1600’lerde kraliyet ailesi adına parşömen kağıt üretildiği idda edilsede bu çok ispatlanamamış bir tez olarak karşımızda ama ne olursa olsun eskiden kalan alanların korunması ve korunma ile yapılan yapının özgün formları korumak, geçmişten kalan duvarları korumak adına eşsiz bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Tarihi yapıların işlev kazandırılmasında ve korunmasında en önemli bakış açısı aslında yapıların formlarının korunması ve beklenen çalışmaların daha derinlemesine incelenmesi açısından yapıların korunması özel olarak detaylandırılmasının yanında özel olarak korunan duvarlar ve alanların gelecekteki izleri kaybolmadan yapılara sahip çıkılmasını sağlamaktadır. Bu işlev kazandırmaların artması bir restorasyon çalışmalarına gönül vermiş biri olarak beni gelecek için umutlandırıyor.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/