YAPILARIN İMALATLARI VE SORUNLARI

Yapıların imalatları ve sorunları, yapısal sorunlar veya imalat hataları diyebiliriz. Yapıların imalatları ve sorunları, konusunda sürekli tartışırız. Bu sorunlar neden olur? Neden bu sorunlar ortaya çıkar? Bunları anlatırken birazda örnekleme ile anlatacağım.

PROJE SORUNLARI

Projelerin hazırlanması, projelerin tasarlanması gibi sorunlar olduğunu biliyoruz, bu sorunlar ister istemez de yapının yapımında veya iş bitmesine yakın karşımıza bir çok sorun çıkmasına neden oluyor.

Projelerin tasarımlarında ve projelerin uygulama aşamasına erişmeden uygulama projelerinde oluşan eksiklikler veya hatalar yapıların imalatları ve sorunları konusunda, karşımıza sorunların çıkmasına neden oluyor. Projenin detaylarının veya bizlere anlatılmak istenen kısımların istenileni verememesi, yapısal acemilik, uygulama projesinin uygun ve işlevsel olmaması gibi sorunlar karşımıza çıkıyor.

Yapıların en önemli sorunlarından birisi projelerinin yetersiz veya hatalı olması bu sorunların çıkmasına neden oluyor.

UYGULAMA SORUNLARI

Yapıların projelerinin eksiksiz olduğunu düşünelim, olması gereken bu aslında, uygulama sorunları da projede ki eksiklikten kaynaklanmıyorsa. O zaman karşımıza çıkan sorun sanırım, uygulama sorunları diye biliriz. Uygulama sorunları yapısal sorunların en büyükleri olarak düşünebiliriz. Neden olur uygulama sorunları dersek şayet;

  • Proje yanlış okunması
  • Proje kotlarına yanlış bakılması
  • Proje katlarının karıştırılması
  • Proje içerisinde ki detaylara dikkat edilmeden imalata ve çalışmalara başlanması
  • Proje yönlerinin belirlenmeden imalat ve montajların başlanması
  • Proje okumada oluşan yanlışın bile bile devam edilmesi.

KALİTE SORUNLARI

Yapıların imalatları ve sorunları bakımından incelemelerde en çok karşımıza çıkan sorunların kalite sorunları ve müteahhitlerin kafalarına göre proje dışı uygulama yaptırmalarından kaynaklanan sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkemiz genelinde düşünülünce, maliyetlerden doğan sorunların kalite de düşük malzeme ve işçilik kullanılmasından dolayı sorunların çıkmasına neden oluyor.

İŞÇİLİK SORUNLARI

Her yapılan uygulama veya çalışma işçilik sorunları olarak değerlendirilmemeli. Ancak sorunların bir çoğunun işçiliklerin yanlış uygulanması, iş bilen ustalar veya çalışma ekibinin kurulmaması gibi sorunların olduğunu biliyoruz.

İşçilik yapının en can alıcı noktasıdır. Bir yapının işçiliği ne kadar düzgün olursa yapacağımız çalışmaların kalitesi her zamankinden daha iyi oluyor. Yapı sorunlarının dikkat çekilmesi gereken sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkan işçilik sorunları en önemli sorunlardandır.

https://www.facebook.com/santiye.adam

https://santiyegunlugu.xyz/