UZMAN VERİ TABANI

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ TERİMLERİ

bina bilgisi ve projesi terimleri

Bina bilgisi ve projesi terimleri ders notları, çalışmalar, konu anlatımı için hazırlanmış yardımcı kaynak niteliğinde metinlerdir. Bina bilgisi ve projesi paylaşımı içerisinde mimarlık bölümü okuyan arkadaşlara yardımcı anlatımlı konuları bulabilirler.

TABAN ALANI

Bahçede yapılan eklentiler ve müştemilat yani kapıcı dairesi dahil tüm alanları kapsayan, tesviyesi yapılmış tüm alanları kapsayan zemin üzerinde kalan tüm parseldir.

Bina bilgisinin ilk başlangıç alanından diğer alanlar ile ilgilide paylaşım yapacağız.

TABAN ALANI KAT SAYISI

Kısa ismi TAKS olan taban alanı kat sayısı, taban alanının imar parseli alanına oranına denir. Bazen imar planlarında çekme mesafeleri verilir TAKS verilmeye bilir. Bu durumda çekme mesafelerine, bina cephesi hatlarına veya ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulamalar yapılır.

YAPI İNŞAAT ALANI

Yapıda yapılacak ışıklıklar ve avlu mantığında ki bahçeler hariç yapının yapılacağı tüm alanı kapsayan alana yapı inşaat alanı denir.

Bina bilgisi ve projesi ders notlarında uygulama ve çalışmalarda bu yönetmelikleri, bölgesel çalışmaları da incelemenizde yarar var.

KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS) EMSAL

Yapının katlar alanı tamamının toplamı imar parseli alanına oranı ile elde edilen sayıdır.

KAKS HESAPLAMA ÖRNEĞİ =

KAKS ORANI: 1.50

ARSA ALANI:1.000 METRE KARE

KAKS = 1000*1.50 = 1.500m2 dir.

KAT YÜKSEKLİĞİ

Binanın herhangi bir katından isterse 10 katlı olsun bir katın döşeme üstünden bir üstte bulunan katın döşeme üstüne olan kat yüksekliği denir.  Daha geniş açıklarsak şayet projelerimizde çizim yaparken her bir kat arası yükseklik ölçüleri ve katlar mesafesi çizeriz. Bu katlar mesafesi ile de projede ilgili katların kat yüksekliklerini yani kotsal veya kaba zemin çizgilerini göstermiş oluruz.

BLOK NİZAM

İmar planı yönetmeliği veya diğer yönetmelikler ile cephe uzunluğu derinliği, ve yükseklik ile belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir parselde bulunduğu veya dilotasyonlar ile ayırmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturtulan bahçeli yapı nizamına Blok Nizam denir.

BİTİŞİK NİZAM

Bir veya birden fazla yapıya bitişik şekilde parsel içerisine yerleşen yapılara bitişik nizam yapılar denir.

ORTAK ALANLAR

Yapı içerisinde bulunan her kat malikinin, koridor, aparman girişi, bahçe veya yeşil alanlar ile ilgili tüm alanları içerisine alan alanlara ortak alan denir.

İFRAZ HATTI

Parselleri birbirinden ayırmak ve arazi, arsa olmak üzere uygulama imar planlarında belirlenen yapı adası veya parsel üzerinde belirtilen hatların tamamına ifraz hattı denir.

Diğer Bina Bilgisi ve projesi konularının paylaşımını yapmaya devam edeceğiz.

Bizlerden yayınlamasını istediğiniz projeler varsa destek vermek isteriz.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.gunlugu.7

Exit mobile version