Merdivenler ve Merdiven Türleri

Merdivenler ve merdiven türleri kendi içerisinde de merdivenler ve merdiven türleri biçimlerine göre de dörde ayrılmaktadır.

Merdivenler

Eğimli yollara merdivenler denir. Belli aralıklarla kademeli olarak, düzenli aralıklarla eğimlerine göre hareket eden sistemlerdir. Merdivenler iki duvar arasında olduğu gibi aynı zamanda, bir taraf duvar bir taraf açıklığa gelecek şekilde de yapılmaktadır.

Duvarların sınırlandırıldığı alanlar duvarlar ile sınırlandırılıp, sadece kapalı olacaklarsa, bu alana merdiven evi denir.

Merdiven kolu birbirini izleyen basamaklardan oluşur.

Merdiven Türleri

İç ve dış merdivenler olarak ikiye ayrılırlar. İç merdivenler iç mekanı dikkate alan merdivenlerdir. Dış merdivenler, yapının dış kısmında yangın veya yapıya ulaşmak için merdivenlerdir.

Dış merdivenler, tümüyle dış hava koşullarına açık olan merdivenlerdir. İç merdivenlerde dış hava koşullarına kapalı olan merdivenlerdir.

Merdivenler koşullara göre de kaplama malzemesi ile de kaplanır. Kaplama malzemeleri, aynı zamanda mekan dışı ve mekan içi olarak da ele alınır.

TÜRLERİNE GÖRE MERDİVENLERİ İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN LİNKLERİ TIKLAYINIZ

Biçimlerine Göre Merdivenler

Düz kollu merdivenler, Düz kollu yamuk basamaklı, kısmen dönel ve dönel merdivenler olarak dörde ayrılırlar. Bunlardan herbiri, tek, çift, üç ve dört kollu olabilirler.

Düz kollu merdivenlerin özellikleri, bir doğru ve tüm basamaklarının plandaki şeklinin dikdörtgen veya paralel kenar olabilirler.

Düz kollu ve yamuk basamaklı merdivenlerde de çıkış hattı bir doğrudur. Basamaklarının ise bir kısmı ya da tümü yamuk şeklinde olabilir.

Kısmen dönel merdivenlerin, çıkış hattının bir bölümü eğridir. Bu nedenle basamaklarının bir bölümünün plandaki şeklinin yamuk olması zorunludur.

Dönel merdivenlerde ise çıkış hattının tümü eğri ve basamaklarının da tümü yamuk şeklindedir.

Dönel merdivenlerin, çizim ve yapım kolaylığı gözönünde tutulursa, dairesel olması daha uygundur.

TÜRLERİNE GÖRE MERDİVENLERİ İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BULUNAN LİNKLERİ TIKLAYINIZ.

DÜZ KOLLU DİKDÖRTGEN BASAMAKLI MERDİVEN

DÜZ KOLLU DİKDÖRTGEN BASAMAKLI MERDİVEN
DÜZ KOLLU DİKDÖRTGEN BASAMAKLI MERDİVEN

A. TEK KOLLU MERDİVEN

B. ARA SAHANLIKLI MERDİVEN

C. KÖŞE SAHALIKLI MERDİVEN

D. TAM SAHANLIKLI MERDİVEN

E. 3-4 KOLLU MERDİVEN

F.. 3-4 KOLLU MERDİVEN

ÇİZİMLERİ DWG İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

DÜZ KOLLU YAMUK MERDİVENLER VE DÖNEL MERDİVENLER

DÜZ KOLLU YAMUK MERDİVENLER VE DÖNEL MERDİVENLER
DÜZ KOLLU YAMUK MERDİVENLER VE DÖNEL MERDİVENLER

A. KÖŞE SAHANLIKLI

B. ARADA 1/4 MERDİVENLER

C. ARADA DAİRE MERDİVENLER

D. TAM SAHANLIKLI YAMUK MERDİVEN

E. ARADA 1/2 DÖNER

F. 3-4 KOLLU YAMUK MERDİVEN

G. İKİ SAHANLIK ARADA 1/4 DÖNER MERDİVEN

H. 1/2 DÖNER MERDİVEN

F. 4/3 DÖNER MERDİVEN

https://www.facebook.com/santiye.adamhttps://santiyegunlugu.xyz/

https://santiyegunlugu.xyz/