MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Mezopotamya mimarlığı, dünyada bulunan uygarlıklar gibi tarihin başlangıcından bu güne kadar çok fazla esere ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Mezopotamya mimarlığı uygarlıkların gizli tarihin yanında mimari eserleriyle de dikkat çekmektedir.

3D PROJE İNDİR
3D PROJE İNDİR

BABİL’İN ASMA BAHÇESİ PROJESİNİ İNDİRMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ…

Mimari yapıları bir birinin benzeri olmasa da izler birbirinin aynısıdır. Önemli olan da bu etkileşim ve mimari birliktelik. Sanatsal açıdan da ele aldığımızda eşsiz sanat eserlerini de buluyoruz. Tabi ki dönemin sanatçılarını veya mimarlarını çok bilemesek de devlet devlet ayrımını yapabiliyoruz.

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Tarihin en değişik yapıları ve uygarlıkları olarak bilinen Mezopotamya uygarlıkları, yapmış oldukları yapıların birçok savaş ve iç karışıklıklar, son yüzyılda ki savaşlardan dolayı ciddi zararlar görmüşlerdir. Bu görmüş oldukları zararlardan dolayı da yapılardan belli başları veya temel izleri günümüze kadar ulaşmıştır.

Bir ulusun veya devletin mimari değerlerini, coğrafyası, yaşam şekil şekilleri ve inançları belirler yapılarda bu üç unsur etrafında döner ve izlerini bırakır. Yapıların özellikleri devletlerde farklılık gösterse de aynı coğrafya da olmalarından dolayı kullandıkları malzemeler aynıdır. Ufak değişimler, bağlayıcı detaylar, bir öncekinin eksiklerinin giderilmesi olarak ilerler.

MEZOPOTAMYA

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Kelime anlamını Yunancadan almıştır. Kelime anlamı geniş olarak bakarsak, Mezopotamya iki nehir arasında yani Fırat ve Dicle nehirlerinin doğduğu Anadolu’dan Basra Körfezine kadar olan alanı kapsamaktadır.

Mezopotamya toplam, alanı boyunca çevresi ve bölgesi boyunca birçok devlete, millete ve insanlara ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya da uygarlıklar Orta Asya’dan gelerek bataklık olarak ve bol sulu alan olarak anılan bölgede uygarlıklarını kurmuş. Birçok mimari esere ve sanatsal akımlara, eserlere de ev sahipliği yapmıştır.

UYGARLIKLAR

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Mezopotamya uygarlığının içerisinde yer alan devletler, Sümerler, Akadlar, Babil ve 2. Kurulan Babil, Asurlular yer almıştır.

Çok uzun süre yaşamadıkları ve bölge sürekli kültür değiştirmesinden dolayı çok fazla yapı günümüze kadar ulaşmamıştır. Bölge de bulunan bir çok yapı da ciddi koruma ve restorasyon çalışması isteyen yapılar olduğu bilinmektedir.

MİMARİ YAPILAR

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Uygarlıkları Mısır mimarisinden ayıran en önemli özelliği dini yapılar yerine, daha çok saray ve krallık, uygarlık hizmetine sunulan, yapılar olarak kalmaktadır. Mimari yapıların içerisinde yapılmış yapıların en başını çeken yapıları, saray yapıları, surlar, koruma yapıları, bir bölge içerisine yerleşmiş konutlar.

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Babiller döneminde ve bölge genelinde taşların olmamasından dolayı, kabartma yapılmamasından, yapıların kaplamaları genel olarak seramikler ile yapılmaktadır.

Seramik kaplamalar çok fazla dikkat çekmektedir.

Yapı detayları

Yapılarda genel olarak, kerpiç ve tuğla kullanılmıştır. Bu da bölge de çok fazla taşın bulunmamasından kaynaklanıyor. Bu durumda aslında başından beri söylediğim gibi, yapıların günümüze kadar gelmesini engellemiştir.

Genel olarak Sümer ve Asur şehirlerinin planları, etrafları beyaz duvarlarla çevrili, dar ve eğri sokaklardan oluşmaktaydı. Sadece kapı açıklıkları bulunan bu tüksek ağır duvarların kuşattığı sokaklar, şehirde gölge oluşmasına neden olurken yanı zamanda hava akımlı bir sirkülasyon ağı görevi yapıyordu.

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Babil şehirleri ise dama tahtası kalıplı geniş ve muntazam yollarla diğerlerinden ayrılık gösterir. Mezopotamya evleri, Roma evlerine örnek olmuş Etruskogrek evlerinin protipleri olmuştur. Dört köşe planlı şekilde, dışa kapı aralığı hariç, ağır duvarlarla kaplı, içe dönük avlulu bir ev tipleridir. Odalar, merkezi durumda olan açık bir avlu(üç bahçe) etrafında gruplanmışlardır.

Çoğunlukla tek katlı olan evler düz damlıdır. Avlu dam şeklindeki teraslar mevcuttur. Dış yaşam mekânın bir kısmı olarak düşünülmüş ve teraslar tasarlanmıştır.

MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI
MEZOPOTAMYA MİMARLIĞI

Mimari ve bahçe mimarisinde önemli yeri olan saray yapıları, genellikle 30 m kadar yükseklikteki, topraktan oluşan suni setler üzerine inşa edilirdi. Bu şekilde yüksek duvarlarla çok iyi korunmuş ve dikdörtgen kalıplı saraylar ortaya çıkmıştır.

Zigurat fikrinden gelişen tüm mabetler, esası itibariyle rampa veya basamaklarla çıkılan piramit formun da teşkil edilen teraslardan ibarettir. Batıl inançlarla, çoğunlukla yedi katlı inşa edilir ve yedi ayrı renge boyanır.

Bu suni tepeler, Gök tanrısına yaklaşmak için, eski yurtları orta Asya da yüksek tepelerde dua eden Sümerlerin, düzlük olan Mezopotamya da geliştirdikleri bir formdur. Asma bahçeler fikri de esas itibariyle Zigurat formundan geliştiği görülmektedir.

https://santiyegunlugu.xyz/

https://www.facebook.com/santiye.adam